Opći uvjeti poslovanja - Bookiply GmbH

1. Bookiply nudi softversko rješenje, u daljnjem tekstu "alat Bookiply", koje putem različitih distribucijskih platformi omogućuje predstavljanje i oglašavanje nekretnina za odmor namijenjenih iznamljivanju putem interneta, u daljnjem tekstu "objekti". Sve se ponuđene usluge isporučuju u digitalnom obliku te ispis podataka ili usluga nije moguć. Obje su strane suglasne s tim da se objekt(i) klijenta konfigurira(ju) u okviru alata Bookiply te da se oglašava(ju) putem različitih marketinških kanala (npr. Holidu, Booking.com, Airbnb). Željeni marketinški kanali biraju se ili poništavaju pojedinačno.

2. Ukoliko Klijent Bookiplyju ponudi fotografije objekata, on time potvrđuje da posjeduje prava na te fotografije te daje dopuštenje Bookiplyju da ih obradi, ako je to potrebno. Ukoliko kvalitetne fotografije nisu dostupne, Bookiply se može pobrinuti za snimanje vlastitih, novih fotografija objekata. Bookiply zadržava ekskluzivna prava na te fotografije.

3. U slučaju da nema opisnih tekstova objekta ni fotografija, klijent daje timu Bookiplya dopuštenje posjetiti objekt s ciljem izrade profesionalnih, individualiziranih opisnih tekstova i/ili fotografija.

4. Klijent potvrđuje da su podaci i datumi raspoloživosti kapaciteta ažurirani prema najnovijem stanju jer gost može odmah rezervirati smještaj bez prethodnog upita i potvrde o raspoloživosti ("trenutna rezervacija" ili "instant book"). Time su svi objekti koje Bookiply oglašava odmah dostupni za rezervaciju/imaju instant book funkciju. Bookiply automatski potvrđuje rezervaciju i ona je time obvezujuća.

5. Klijent ovlašćuje Bookiply za naplatu potraživanja izravno od gosta ili posredničke platforme, a koja uključuju iznos rezervacije, eventualne dodatne troškove koji se plaćaju prije polaska kao i eventualne troškove otkaza.

6. Klijent može koristiti alat Bookiply kao isključivi alat za oglašavanje svog/svojih objek(a)ta. To znači da se objekt(i) oglašavaju isključivo preko marketinških kanala dostupnih na Bookiplyju. U suprotnom slučaju, kod neekskluzivnog oglašavanja preko Bookiplyja, klijent odvojeno upravlja svojim objektima na drugim marketinškim kanalima, ne preko alata Bookiply.

7. Svaka posrednička platforma (kao npr. Holidu, Booking.com, Airbnb) traži različite, individualne provizije. Proviziju portala, pojedine posredničke platforme, Bookiply dodaje cijeni koju je naveo klijent.

8. Za konačnu objavu na internetu (objavljivanje objekta na posredničkim platformama) Bookiplyju je potrebno dostaviti presliku osobne iskaznice ili putovnice klijenta.

9. Iznos prve rezervacije klijentu će se iz sigurnosnih razloga isplatiti 2 radna dana nakon datuma prijave gosta u objektu.

10. Klijent može uvjete o isplati navedene u Prilogu I zaprimiti ukoliko dostavi Bookiplyju sljedeće dokumente: aktualnu presliku (staru minimalno 3 mjeseca) jednog računa (računa za grijanje, struju, telefon itd.) izdanog objektu. Ukoliko je klijent agencija, Bookiplyju je potreban agencijski ugovor koji uključuje potpis vlasnika objekta. Ukoliko se ovi dokumenti ne dostave, isplata će uvijek uslijediti dva radna dana nakon prijave gosta u objektu.

11. Uvjeti isplate iznosa rezervacije klijentu za rezervaciju izvršenu preko Bookiplyja ovise o posredničkoj platformi putem koje je rezervacija ostvarena. Točni uvjeti isplate za svaku posredničku platformu definirani su u Prilogu I - te se prikazuju pri odabiru pojedine posredničke platforme.

12. Klijent jamči da cijene noćenja koje navede Bookiplyju nikada neće biti više od cijena za ostale posredničke portale ili upravitelje kanala. To znači da klijent u alatu Bookiply navodi svoju najbolju cijenu, koja je istovremeno cijena koju klijent želi da mu se isplati. (Najbolja cijena je cijena za koju se objekt oglašava na nekoj drugoj posredničkoj platformi, ali u koju nije uključena cijena provizije te posredničke platforme.)

13. Za rezervacije na stranicama posredničke platforme vrijede uvjeti plaćanja i otkazivanja koje je odredila ta posrednička platforma (navedeni su u Prilogu I), ne klijent. U slučaju da gost otkaže rezervaciju obvezan je pridržavati se uvjeta otkazivanja i platiti predviđeni iznos u skladu s tim uvjetima.

14. Bookiply koga je klijent ovlastio za naplatu, ima ovlasti naplatiti nenaplaćeni iznos za rezervaciju prema uvjetima o otkazivanju. Bookiply će taj iznos uz odbitak mogućih troškova obrade odmah po primitku proslijediti klijentu.

15. U slučaju da klijent otkaže rezervaciju obvezan je vratiti Bookiplyju netom uplaćeni iznos. Ukoliko je rezervacija otkazana zbog više sile (npr. oštećenja uslijed prirodnih katastrofa ili nesreće) neće se naplatiti novčana kazna. U suprotnom slučaju vrijede sljedeće novčane kazne:
10% već primljenog iznosa rezervacije ukoliko je rezervacija otkazana tijekom 7 dana od datuma rezervacije.
20% ukoliko je rezervacija otkazana 8-15 dana od datuma rezervacije.
30% ukoliko je rezervacija otkazana 15 ili više dana nakon datuma rezervacije.

16. Bookiply se ne obvezuje na isključivu suradnju. To znači da klijent svoje objekte može ponuditi na oglašavanje i drugim upraviteljima kanala ili posredničkim platformama. Zbog toga Bookiply ne jamči minimalne rezervacije ili minimalni promet. Ukoliko je objekt rezerviran preko nekog drugog posrednika, klijent ima obvezu ručno ažurirati kalendar, ukoliko nije dogovoreno automatsko ažuriranje. Točnost i ažurnost kalendara nužne su značajke kalendara zbog opcije trenutne rezervacije.

17. Klijent rezervaciju u Bookiply kalendaru može unijeti samo ako već nije kreirana rezervacija putem Bookiplyja. U tom slučaju već kreirana rezervacija putem Bookiplyja ima prednost.

18. Klijent je dužan podmiriti lokalne poreze za najam svojih smještajnih objekata. Klijen će od Bookiplyja putem Bookiplyjevog alata primiti račun za svaku povrđenu rezervaciju s navedenim iznosom rezervacije i ostalim potrebnim podacima.

19. Klijent ovime prihvaća punu odgovornost za svoje objekte u vezi s važećim zakonima, uredbama, propisima i oslobađa Bookiply, njegova društva kćeri, suradnike i druge zastupnike od svih sankcija, potraživanja, odgovornosti koje bi mogle proizaći iz prekršaja ili povrede zakona.

20. Ugovor o suradnji na snagu stupa na dan kada su ga obje strane potpisale te se sklapa na neograničeni rok, sve dok klijent ne prekine ugovor o suradnji. U slučaju otkaza, neovisno o razlogu otkazivanja ugovora, klijent je obvezan realizirati sve dotada ostvarene rezervacije i iz njih proizašle obveze.