Cijene

Ne obračunavamo fiksne pristojbe. Plaćeni smo samo kada i vi zarađujete.

Cijene uključuju:

Profesionalne fotografije

Šaljemo Vam fotografe koji će snimiti visokokvalitetne fotografije Vaših objekata - bez dodatnih troškova.

Opisni tekst

Naši iskusni copywriteri uredit će vaše opisne tekstove - bez dodatnih troškova.

A

Prijevod tekstova

Naši jezični stručnjaci prevode sav Vaš sadržaj na 5 jezika: Engleski, njemački, španjolski, talijanski, francuski - bez dodatnih troškova.